''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

KA
 gogolaki "

λοι μας γνωρζουμε ανθρπους απ το κοντιν μας, οικογενειακ και φιλικ, περιβλλον οι οποοι νοσον απ κποιο χρνιο νσημα, πως ο καρκνος. Το ερτημα εναι αν μπορε και κατ πσο στις περισστερες των περιπτσεων αυτν, το οικογενειακ περιβλλον, να παξει ναν ιδιατερα ενεργ ρλο   και πως πρπει να συμπεριφερθε προς τον ασθεν. Η απντηση σγουρα εναι  ναι, μπορε να διαδραματσει να απστευτα ζωτικ ρλο και θα προσπαθσουμε, παρ τους περιορισμος του γραπτο λγου, να τον περιγρψουμε.


Το γεγονς τι αυτ που καθημεριν αποκαλομε «ψυχικ διθεση», «συναισθηματικ διθεση» δεν εναι κτι το οποο χει να κνει κυριολεκτικ με την φιλοσοφικ/θρησκευτικ ννοια της ψυχς, εναι σως πιο απλ να το εξηγσουμε, παρατηρντας την επδραση που χει στον νευροδιαβιβαστ Σεροτ

Μα χι τσο σωστ αντιμετπιση, που επικρατε ιδιατερα στην χρα μας, εναι το οικογενειακ περιβλλον να  «αποκρπτει» την ιατρικ διγνωση της ασθνειας απ τον ασθεν, μια και εναι συχν το οικογενειακ περιβλλον να ενημερνεται πρτο απ τους γιατρος. Εκτς απ κποιες περιπτσεις, που και σε αυτς χρσιμη θα ταν η καθοδγηση της οικογνειας απ ψυχολγο (σχετικ με την γνωστοποηση της ασθνειας στον ασθεν), η απκρυψη της ιατρικς διγνωσης, δεν σημανει τι ο ασθενς δεν διαισθνεται, δεν αντιλαμβνεται τι συμβανει γρω του (πχ. την συναισθηματικ φρτιση των δικν του ανθρπων, την στση των γιατρν). Κατ’αυτν τον τρπο, η απκρυψη μπορε να «τοποθετσει» τον ασθεν σε μα παρατεταμνη κατσταση γχους, η οποα θα χει ποικλες δυσρεστες συνπειες.
Πριν τις αναφρουμε αυτς, πρπει να τονσουμε τι δεν εννοομε τι η γνωστοποηση της ιατρικς διγνωσης πρπει να γνεται απροκλυπτα και απ οποιονδποτε.

χει αποδειχθε απ τον κλδο της νευροψυχολογας τι το ανοσοποιητικ μας σστημα «επικοινωνε» με το νευρικ σστημα. Τα συναισθματα μας δεν εναι κτι τσο «υλο» σο νομζουμε, οτε εμαστε ρμαιο σε αυτ.
να γεγονς το οποο μπορε να εναι δυσρεστο, θα μποροσαμε μεταφορικ να πομε τι πρτα «φιλτρρεται» απ τον εγκφαλο μας μσω μιας «αυτματης» σκψης (πολλς φορς οτε που την αντιλαμβανμαστε τι την κνουμε). Η στενοχρια που θα μας προκαλσει το συγκεκριμνο γεγονς (μσω της σκψης που θα κνουμε για το γεγονς, πρπει να τονιστε αυτ), μεταφρζεται σε μα μεταβολ των χημικν ουσιν στον εγκφαλ μας (οι λεγμενοι «νευροδιαβιβαστς») οι οποοι μας «κνουν» να νιθουμε την ποικιλα των ανθρπινων συναισθημτων. Ο εγκφαλος μας, ανλογα με τα συναισθματα που νιθουμε, επηρεζει μσω του νευρικο συστματος λο μας το σμα, και βεβαως την καλ μτρια λειτουργα του ανοσοποιητικο μας συστματος (την μτρια υψηλ παραγωγ δηλαδ κυττρων δολοφνων και τα κτταρα τπου Τ, τα οποα επιτθενται στα καρκινικ κτταρα).

Μα χι τσο σωστ αντιμετπιση, που επικρατε ιδιατερα στην χρα μας, εναι το οικογενειακ περιβλλον να  «αποκρπτει» την ιατρικ διγνωση της ασθνειας απ τον ασθεν, μια και εναι συχν το οικογενειακ περιβλλον να ενημερνεται πρτο απ τους γιατρος. Εκτς απ κποιες περιπτσεις, που και σε αυτς χρσιμη θα ταν η καθοδγηση της οικογνειας απ ψυχολγο (σχετικ με την γνωστοποηση της ασθνειας στον ασθεν), η απκρυψη της ιατρικς διγνωσης, δεν σημανει τι ο ασθενς δεν διαισθνεται, δεν αντιλαμβνεται τι συμβανει γρω του (πχ. την συναισθηματικ φρτιση των δικν του ανθρπων, την στση των γιατρν). Κατ’αυτν τον τρπο, η απκρυψη μπορε να «τοποθετσει» τον ασθεν σε μα παρατεταμνη κατσταση γχους, η οποα θα χει ποικλες δυσρεστες συνπειες.
Πριν τις αναφρουμε αυτς, πρπει να τονσουμε τι δεν εννοομε τι η γνωστοποηση της ιατρικς διγνωσης πρπει να γνεται απροκλυπτα και απ οποιονδποτε.

χει αποδειχθε απ τον κλδο της νευροψυχολογας τι το ανοσοποιητικ μας σστημα «επικοινωνε» με το νευρικ σστημα. Τα συναισθματα μας δεν εναι κτι τσο «υλο» σο νομζουμε, οτε εμαστε ρμαιο σε αυτ.
να γεγονς το οποο μπορε να εναι δυσρεστο, θα μποροσαμε μεταφορικ να πομε τι πρτα «φιλτρρεται» απ τον εγκφαλο μας μσω μιας «αυτματης» σκψης (πολλς φορς οτε που την αντιλαμβανμαστε τι την κνουμε). Η στενοχρια που θα μας προκαλσει το συγκεκριμνο γεγονς (μσω της σκψης που θα κνουμε για το γεγονς, πρπει να τονιστε αυτ), μεταφρζεται σε μα μεταβολ των χημικν ουσιν στον εγκφαλ μας (οι λεγμενοι «νευροδιαβιβαστς») οι οποοι μας «κνουν» να νιθουμε την ποικιλα των ανθρπινων συναισθημτων. Ο εγκφαλος μας, ανλογα με τα συναισθματα που νιθουμε, επηρεζει μσω του νευρικο συστματος λο μας το σμα, και βεβαως την καλ μτρια λειτουργα του ανοσοποιητικο μας συστματος (την μτρια υψηλ παραγωγ δηλαδ κυττρων δολοφνων και τα κτταρα τπου Τ, τα οποα επιτθενται στα καρκινικ κτταρα).

οννη (ναν απ τους πιο βασικος υπεθυνους για την συναισθηματικ μας διθεση) η κατανλωση σοκολτας στους περισστερους ανθρπους. Λγω της επδρασης αυτς, παρατηρομε και μια, προσωριν στω, βελτωση της συναισθηματικς μας διθεσης.

Η ουσα εναι τι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΙΣΘΗΜΤ ΜΠΟΡΕΙ Ν ΝΙΩΣΟΥΜΕ (χαρ, λπη) απ κποιο γεγονς. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ Ν ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ Θ ΔΙΡΚΕΣΟΥΝ ΚΙ ΤΟ Ν Τ ΜΕΤΒΛΛΟΥΜΕ, βελτινοντας επακλουθα, σμφωνα με σα αναφραμε, το ανοσοποιητικ μας σστημα.

υτ εναι εμφανς στην περπτωση απλειας κποιου αγαπημνου μας προσπου. Εναι αναπφευκτο να εμποδσουμε την αυθρμητη συναισθηματικ σκψη που μεσα επρχεται και να μην νισουμε λπη, οτε θα μποροσαμε ποτ να πομε τι η λπη δεν εναι να «χρσιμο» και απαρατητο να το βισουμε, συνασθημα. Βλπουμε μως τι σε πολλος ανθρπους το συνασθημα της λπης παρατενεται για πολ μεγλο χρονικ διστημα, και δεν χουν την «θληση» να ξεφγουν απ αυτ.  Το διο συχν συμβανει σε καρκινοπαθες σε ασθενες με λλα χρνια νοσματα."
 
· 
·  7lykkall


:

Article Rating
Average Score: 5
: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad