''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

 & Margaritis "

Ο Ronald Mallett, φυσικς στο πανεπιστμιο του Κοννκτικατ, πιστεει τι γνωρζει τον τρπο να κατασκευσει μα χρονομηχαν, μια πραγματικ συσκευ που θα μπορσει να μεταφρει κποιον κτι απ το μλλον στο παρελθν, κι αντστροφα. Σε αντθεση με παλαιτερους επιστμονες που προσγγιζαν την ιδα της χρονομηχανς, ο 57 ετν καθηγητς, χει επινοσει μια μηχαν που θεωρε τι θα μποροσε να μεταφρει οτιδποτε, απ να τομο ες ναν νθρωπο σε διαφορετικς χρονικς περιδους."Δεν αστειεομαι. Ελπζω να λειτουργσει να πρτυπο και να αρχσω τα πειρματα μεσα", λει ο Mallett, ο οποος θα αναλσει τις ιδες τους για τα χρονοταξδια σε μα συνντηση στο μουσεο επιστημν της Βοστνης." Θα μουν λγο αφελς εν δεν παραδεχμουν τι υπρχουν πολλο συνδελφοι που χουν εργαστε με αυτ το θμα. Δεν πρκειται για τη θεωρα του Ron Mallett σχετικ με την λη οτε εκτρπομαι απ τους δη γνωστος και αποδεκτος φυσικος νμους. Εναι η θεωρα της σχετικτητας του Einstein".
μως ο Alan Guth, καθηγητς φυσικς στο MIT που χει μελετσει τη θεωρα των χρονομηχανν, λει τι δεν εναι ββαιος εν ακμα και θεωρητικ εναι δυνατν να ταξιδψει κποιος μσα στο χρνο. Πολ περισστερο, τα χρονοταξδια να γνουν και πραγματικτητα: "Σγουρα μως χι κατ τη διρκεια των επμενων χρνων". νας λλος φυσικς, ο Stanley Deser, καθηγητς στο πανεπιστμιο Brandeis, που πρσφατα εξδωσε μα εργασα με ττλο "Time travel?" λει τι το πρβλημα δεν εναι η φυσικ αλλ η δυναττητα να γνει το χρονοταξδι. "Εναι σαν να προσπαθομε να συσσωρεσουμε λη την λη του σμπαντος σε μα πολ μικρ περιοχ" κι εχεται στον Mallett, "Καλ τχη".

Μετ απ 27 τη στο πανεπιστμιο του Κοννκτικατ, ο Mallett χει την εμπιστοσνη του προσταμνου του, William Stwalley, προδρου του τμματος φυσικς του πανεπιστημου. "Οι ιδες του βεβαως χουν αξα. Σκφτομαι τι μερικς απ τις ιδες του εναι αρκετ ενδιαφρουσες και αποτελον εφαρμογς της γενικς σχετικτητας". Το σχδιο του Mallett δεν απαιτε κποιο εδος ελκθρου, το μσο μεταφορς στο βιβλο του H.G. Wells ''The Time Machine" να αγγζει τα 88 μλια αν ρα σε να ιπτμενο DeLorean πως στην ταινα ''Back to the Future". Η χρονομηχαν του χρησιμοποιε μονχα να φωτειν δακτλιο.Σμφωνα με τη θεωρα της βαρτητας του Einstein, κθετι που χει μζα ενργεια παραμορφνει το διστημα και τον χρνο γρω απ αυτ, πως μια μπλλα μπουλινγκ που πφει πνω σε να τραμπολνο. κτνες λιζερ που κινονται με τον κατλληλο τρπο, επιβραδυνμενες και μετπειτα επιταχυνμενες, μπορον να χτυπσουν στχους και να προκαλσουν ανλογη παραμρφωση δνοντας θεωρητικ τη δυναττητα μεταφορς κποιου διαμσου του χρνου, υποστηρζει ο Mallett. Ο τελευταος και οι συνεργτες απ το Κοννκτικατ σχεδιζουν να κατασκευσουν μα συσκευ για να διαπιστσουν εν εναι δυνατν να μεταφρουν να υποατομικ σωματδιο, πιθανς να νετρνιο, μσα στο χρνο. Η ενργεια απ μια περιστρεφμενη ακτνα λιζερ, θα παραμορφσει το χρο στο εσωτερικ ενς φωτεινο δακτυλου, τσι στε η βαρτητα αναγκζει το νετρνιο να περιστραφε πλαγως. Με ακμη περισστερη ενργεια, ο Mallett θεωρε τι εναι δυνατν να εμφανιστε να δετερο νετρνιο. Το δετερο μριο θα εναι το πρτο που ρχεται απ το μλλον.

Ο Mallett αντιλαμβνεται τι η μεταφορ ενς ανθρπου μσα στο χρνο σως απαιτε περισστερη ενργεια αλλ ονομζει αυτ τη δυσκολα ως "πρβλημα εφαρμοσμνης μηχανικς". Εν εναι δυνατ να χρησιμοποιηθε το φως για να σταλε να νετρνιο πσω εμπρς στο χρνο, μα διαδικασα που δεν απαιτε τσο πολ ενργεια σο η μεταφορ ανθρπου, ο Mallett θεωρε τι δεν θα εναι αδνατον να κατορθσουν οι μηχανικο να στελουν ναν νθρωπο.

Για το μεγαλτερο χρονικ διστημα της καριρας του, ο Mallett κρατοσε μυστικ τι η επιθυμα του για την πραγματοποηση χρονοταξιδων, ταν η αιτα που τον θησε να γνει φυσικς. Και μνο πριν απ λγα χρνια ρχισε να δημιουργε την ιδα κατασκευς κποιας χρονομηχανς. Και τι θα συμβε εν προκψουν κποια παρδοξα; πως κποιοι χρονοταξιδιτες που θα επιλξουν να σκοτσουν τους γονες τους στε ποτ να μην γεννηθον; Ο Mallett εξηγε τι κτι ττοιο δεν εναι δυνατν γιατ οι ταξιδιτες θα ζουν σε να "παρλληλο σμπαν". Και τι θα γνει με την ηθικ της ιστορας που θα μεταβλλεται; "Θα υπρχουν νμοι που θα ελγχουν τα χρονοταξδια", σημεινει. " Οποιαδποτε τεχνολογα χει και την κακ της πλευρ. λλ νομζω τι δεν υπρχει τρπος να την σταματσουμε. Σαν εδη χουμε αγγξει και μελετσει πολλ πργματα. π ττε που ζοσαμε σε σπηλις. Πιστεω τι πρπει να συνεχσουμε για να επιτχουμε μα καλτερη πραγματικτητα. Σκφτομαι πως μνο θαρραλα μπορομε να πορευτομε
".

"
 
·  &
·  7lykkall


& :

Article Rating
Average Score: 0
: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 

Sorry, Comments are not available for this article.