''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

: ...
 & Arguropoulos "

Στο πολ απτερο παρελθν -κι αυτ σημανει 15 χρνια πριν- η Πληροφορικ σμαινε ψυχαγωγα μονχα για τους computer freaks που περνοσαν ρες ολκληρες σκαλζοντας τα PCs τους, -απ το ’95 και μετ στην Ελλδα- σκαλζοντας διφορα sites και αντιγρφοντας κλπα αμερικανν hackers. Στη σημεριν εποχ η Πληροφορικ δεν μπορε να εννοηθε χωρς της ψυχαγωγα, γεγονς που την κνει πιο ευχριστη βεβαως αλλ και πιο απαιτητικ σε εππεδο αποθκευσης δεδομνων. Ταινες, μουσικ, τνοι φωτογραφιν απ ψηφιακς -ο υπολογιστς πλον τενει να εναι το χρηματοκιβτιο της προσωπικς μας ζως και η ψυχαγωγα μας, περισστερο απ’ ,τι εναι το εργαλεο της δουλεις μας.

Οι εξωτερικο σκληρο δσκοι εναι συσκευς στις οποες αποθηκεουμε ,τι δεν χωρει στον υπολογιστ μας δεν θα πρεπε να το βλουμε εκε γιατ δεν θλουμε να «σρνεται». Πργματι, ο υπολογιστς εναι καλ να χει ελεθερο χρο στον δσκο και κυρως στο μρος εκενο (partition) του δσκου που χουμε εγκατεστημνο το λογισμικ που χρησιμοποιομε. Για κοινς εφαρμογς να 12 - 15% ελεθερου χρου εναι αρκετ για να λειτουργσουν αξιπιστα, εν για κπως βαρτερες νας δετερος φυσικς σκληρς δσκος - να μρος του (partition) εσωτερικ του υπολογιστ- θα πρπει να εναι κενς για χρση απ τις εφαρμογς (π.χ. επεξεργασα βντεο, επιστημονικς εφαρμογς με πολπλοκες γραφικς απεικονσεις, κλπ).

Οι εξωτερικο σκληρο δσκοι διακρνονται κυρως απ τις διαστσεις τους σε τρα εδη: 1,5, 2,5 και 3,5 ιντσν. ν θεωρσουμε τι στην παραπνω περιγραφ αυτ που κυριαρχε εναι η επκταση του αποθηκευτικο χρου σας θα πρπει να μιλμε καθαρ για δσκους 3,5 ιντσν, οι οποοι πλον αποδδουν χωρητικτητες που φτνουν μχρι τα 2 ΤΒ (2000GB) σε κποιες περιπτσεις. Οι λλες δο κατηγορες αφορον καθαρ τη μεταφορ και τη φορηττητα δεδομνων και χι την αποθκευσ τους.

ν και εξωτερικο, οι σκληρο δσκοι των 3,5 ιντσν δεν διακρνονται για την φορηττητ τους, λγω μεγθους, αλλ και της εξωτερικς τροφοδοσας με ρεμα –παρλο που μερικ μοντλα τροφοδοτονται εναλλακτικ και μσω USB, αλλ δεν προτενεται η χρση τους γιατ εναι ιδιατερα ενεργοβρα και θα «γονατσουν» τη μπαταρα οποιουδποτε φορητο υπολογιστ με τον οποο θα συνδεθον εντς εικοσαλπτου.Οι σκληρο δσκοι υπρχουν σε 2,5 νστες μχρι τα 500GB.Τρα τελευταα χει βγει νας σκληρς δσκος ο οποος ιναι 2,5 νστες με χωρητικτητα 1TB!Μπορετε να παρνετε δηλαδμχρι και λα τα αρχεα σας του υπολογιστ σας που θλετε χωρς να κουβαλτε και το καλδιο τροφοδοσας του.

Τ, SATA, eSATA
χι δεν εναι γιαπωνζικα. Εναι μα βασικ προδιαγραφ που σας λει πσο γργορα και αξιπιστα (χωρς δηλαδ να βγζει μηνματα σφλματος) ανταποκρνεται ο εξωτερικς σκληρς σας δσκος. Προτιμμενο και προτεινμενο εναι ο εξωτερικς σκληρς σας δσκος να εναι eSATA (αρκτικλεξο που αποτελεται απ τις λξεις «External Serial Advanced Technology Attachment») να ενσωματνει ειδικ τεχνολογα για εξωτερικ διασνδεση με ηλεκτρονικς συσκευς με βση το πρτυπο SATA, που εναι να πρτυπο συνδεσμολογας σκληρν δσκων που ορζει το πς αυτο λειτουργον αποθηκεοντας δεδομνα αλλ και διαθτοντς τα σε λλες συσκευς / ηλεκτρονικς διατξεις (π.χ. στη φυσικ μνμη ενς υπολογιστ στον επεξεργαστ του). λλες –ανταγωνιστικς προς το eSATA και χι απλς παλιτερες πως ακοω συχν προδιαγραφς εναι το FireWire και με το Universal Serial Bus (USB) 2.0. Η τεχνολογα SATA αντικατστησε τη τεχνολογα TA ως η επμενη γενι εσωτερικ επικοινωνας για σκληρος δσκους και παρχει πιο μεγλες ταχτητες μεταφορς δεδομνων, καλδια SATA πιο στεν που μπορον να χουν μκος μχρι και 2 μτρα, σε σχση με τα παλι παρλληλα καλδια που εναι πολ πιο φαρδι και δεν μπορον να εναι πνω απ 46,7 εκατοστ, χωρς απλειες.

Τα νετερα μοντλα εξωτερικν σκληρν δσκων προτιμον το eSATA, γιατ παρ το γεγονς τι θεωρεται ανταγωνιστικ των λλων τπων και χι απαρατητα αυτ που θα τα αντικαταστσει, αυτ σως συμβε τουλχιστον στο συγκεκριμνο τπο συσκευς, καθς το πρωτκολλο eSATA φτνει τρες φορς μεγαλτερη ταχτητα μεταφορς δεδομνων απ τα λλα δο. Το μειονκτημ του εναι ββαιο τι ως τεχνολογα μπορε να αφορ μονχα μονδες εξωτερικν δσκων με ξεχωριστ τροφοδοσα (καλδιο & μετασχηματιστς) απ ρεμα και χι μσω κποιας θρας του υπολογιστ.

υτ που χρειζεται να ξρετε εναι τι σως θα χρειαστετε μια ειδικ PCI (Peripheral Component Interconnect) κρτα για να συνδσετε τον εξωτερικ σας δσκο στον υπολογιστ. Ρωτστε σχετικ τους πωλητς του καταστματος απ το οποο θα προμηθευθετε τη να σας συσκευ και -εφσον χετε φορητ υπολογιστ- ρξτε μια ματι στις θρες συνδσεων που αναφρει το εγχειρδιο του κατασκευαστ.

Δικτυακ αποθκευση
Εδ και ναν χρνο περπου κυκλοφορον στην ελληνικ αγορ κποια μοντλα εξωτερικν σκληρν δσκων για δικτυακ αποθκευση. Υπ κανονικς συνθκες αυτ τα μοντλα συσκευν απευθνονται σε επιχειρσεις, αλλ δεδομνου τι ακμα και οι ανγκες μας στο σπτι για αποθηκευτικ χρο - πιθανν στο οικιακ γραφεο- χουν αυξηθε δραματικ -λγω των ασρματων οικιακν δικτων και της ευκολας τους πολλ σπτι χρησιμοποιον routers- μλλον σας συμφρει να αγορσετε ναν εξωτερικ σκληρ δσκο της τξης των 2 ΤΒ ο οποος να συνδεται στον router σας, να εναι διαθσιμος σε λους τους υπολογιστς του σπιτιο σας αλλ και σε λλες συσκευς (π.χ. media PC για Home Cinema), και πιθανς να χρησιμεει και ως backup (αντγραφα ασφαλεας) για πολλαπλς συσκευς.

"
 
·  &
·  7lykkall


& :

Article Rating
Average Score: 0
: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 

Sorry, Comments are not available for this article.