''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

NASA: 2012
 & skiathiti "

Οι επιστμονες της NASA, με αφορμ την προβολ στους κινηματογρφους, της ταινας 2012, απαντον στις ερωτσεις που δχονται συχντερα και αφορον σε μα ενδεχμενη καταστροφ του κσμου, πως υποστηρζεται τσο στην εν λγω ταινα,  σο και γενικτερα απ κποιους, τι θα συμβε τη χρονι εκενη.Οι επιστμονες επισημανουν πως, πως ακριβς συνβη και με την καταστροφολογα του 2000, που με την ναρξη της δετερης χιλιετας κποιοι υποστριζαν τι θα καταστρεφταν ο κσμος, τσι και σε αυτν την περπτωση, δε θα συμβε τποτα στον κσμο, πως τον γνωρζουμε. 

κολουθον οι ερωτσεις και οι απαντσεις, πως δημοσιετηκαν στο site της NASA

Ερτηση : Η Γη ντως απειλεται; Πολλς ιστοσελδες στο internet υποστηρζουν πως στις 21 Δεκεμβρου του 2012 θα ρθει το τλος του κσμου.

πντηση : Τποτα κακ δε θα συμβε το 2012. Ο πλαντης μας τα πηγανει μα χαρ εδ και 4 δισεκατομμρια χρνια και αξιπιστοι επιστμονες απ λον τον κσμο, γνωρζουν τι δεν υπρχει καμα απειλ για τη Γη, που να συνδεται με τη χρονολογα 2012.

Ερτηση : Πς γεννθηκε αυτ η πρβλεψη τι το 2012 θα ρθει το τλος του κσμου;

πντηση : Η ιστορα γεννθηκε απ κποιους που ισχυρζονταν πως ο Nibiru, νας πλαντης που υποτθεται πως ανακαλφθηκε απ τους Σουμριους, κατευθυνταν απειλητικ προς τη Γη. υτ η καταστροφ εχε υπολογιστε αρχικ να συμβε το Μιο του 2003, ωστσο, αφο τποτα κακ δε συνβη ττε, η «καταραμνη ημερομηνα» μετακινθηκε το Δεκμβριο του 2012. Ττε, αυτο οι δο θρλοι συνδθηκαν με το τλος ενς απ τους κκλους του αρχαου ημερολογου των Μγια κατ το χειμεριν ηλιοστσιο του 2012.

Ερτηση : Το ημερολγιο των Μγια τελεινει στις 21 Δεκεμβρου του 2012;

πντηση : κριβς πως το ημερολγιο που χετε κι εσες στην κουζνα σας, δε συνεχζει μετ τις 31 Δεκεμβρου, τσι και το συγκεκριμνο ημερολγιο δε συνεχζει πραν της 21ης Δεκεμβρου του 2012. υτ η ημερομηνα, σηματοδοτε το τλος μας μακρς περιδου, πως την εχαν υπολογσει ττε, αλλ ακριβς πως και στα δικ μας ημερολγια, μετ την 31η Δεκεμβρου ρχεται η 1η Ιανουαρου, τσι και στο ημερολγιο των Μγια, μετ την 21η Δεκεμβρου, ακολουθε μα να μακρ περοδος.

Ερτηση : Θα μποροσε να σημειωθε κποιο φαινμενο κατ την ευθυγρμμιση των πλανητν, που θα μποροσε να επηρεσει τη Γη;

πντηση : Δεν αναμνεται να υπρξει πλανητικ ευθυγρμμιση τις επμενες δεκαετες. Ωστσο, ακμα κι αν συνβαινε κτι ττοιο, οι επιπτσεις της στη Γη θα ταν μηδαμινς σημασας.

Ερτηση : Υπρχει αυτς ο πλαντης, που ονομζεται Nibiru πλαντης Χ Eris, που κατευθνεται προς τη Γη και την απειλε με ολοκληρωτικ καταστροφ;

πντηση : Η ιστορα του Nibiru και λλες παρμοιες ιστορες, δεν εναι τποτα λλο παρ «φρσες» του internet. Δεν υπρχει καμα πραγματικ βση, πνω στην οποα να στηρζονται αυτο οι ισχυρισμο. ν ντως ο Nibiru ο πλαντης X κποιος λλος πλαντης κατευθυνταν προς τη Γη, δε νομζετε πως οι επιστμονες θα ασχολονταν με τον εντοπισμ του τουλχιστον την τελευταα δεκαετα; Προφανς δεν υφσταται κτι ττοιο. O πλαντης Eris υπρχει πργματι, αλλ εναι νας μικρς πλαντης, που θα παραμενει εξωτερικ του ηλιακο μας συστματος. Το πιο κοντιν μλιστα σημεο, που θα μπορσει να φτσει προς τη Γη, εναι περπου 4 δισεκατομμρια μλια.

Ερτηση : Διατρχει πργματι η Γη κνδυνο απ σγκρουση με μετεωρτη το 2012;

πντηση : Η Γη πντα κινδνευε απ συγκροσεις κομητν αστεροειδν, ωστσο οι μεγλες συγκροσεις εναι εξαιρετικ σπνιες. Η τελευταα μεγλη σγκρουση συνβη 65 εκατομμρια χρνια πριν και οδγησε στο τλος της εποχς των δεινοσαρων. Σμερα, οι αστρονμοι της ΝASA επιδδονται οτως λλως σε μελτες, αναφορικ με την παρξη αστεροειδν, που ενδεχομνων κατευθνονται προς τη Γη, στε να τους εντοπσουν πριν συγκρουστον στην επιφνει της. λη αυτ η εργασα, συμβανει κτω απ «ανοιχτς» διαδικασες και τα αποτελσματα των ερευνν της δημοσιεονται καθημεριν στην ιστοσελδα της NASA, στε ο καθνας να μπορε να δει τι δεν υφσταται ττοιος κνδυνος για το 2012.

Ερτηση : Πς αντιμετωπζουν οι επιστμονες της NASA τη διδοση αυτς της καταστροφολογας;

πντηση : Σε λους αυτος τους ισχυρισμος για την επικεμενη καταστροφ της Γης το 2012, ποια εναι η βση στην οποα στηρζονται; Πο ακριβς βρσκονται τα επιστημονικ ερεσματα, πνω στα οποα βασζονται; Δεν υπρχουν και ποια κι αν εναι η προλευσ τους, ετε δημιουργθηκαν σε βιβλα ετε απ το internet ετε σε ταινες, δεν αλλζει το μοναδικ πραγματικ γεγονς. Δεν υπρχουν σοβαρς αποδεξεις για κανναν απ τους ισχυρισμος αυτος.

"
 
·  &
·  7lykkall


& :

Article Rating
Average Score: 5
: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 

Associated Topics


Sorry, Comments are not available for this article.