''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
???
xatzhioannou_v "

Στους εξωγινους εστιστηκε η προσπθεια μιας διαστρικς ρευνας, που απορρφησε τους αστρονμους για περισστερο απ 50 χρνια. Παρ το γεγονς τι χουν καταβληθε μεγλες προσπθειες, η ανθρωπτητα δεν χει εντοπσει ακμη οτε να χνος πειστικς μαρτυρας για την παρξη νομονος ζως στο γαλαξα μας

Τρα το Μουσεο Επιστημν του Λονδνου χει βρει μια συμβιβαστικ λση. υτ αφορ τη δημιουργα μιας κθεσης, η οποα θα αποκαλπτει τις καλτερες προβλψεις των ερευνητν επιστημνων σχετικ με τα εδη των εξωγινων που σως κποτε συναντσουμε.


"Εναι αλθεια τι μερικο επιστμονες πιστεουν πως οι πολπλοκες μορφς ζως στο σμπαν εναι σπνιες πιθανν ανπαρκτες", λει ο Stephen Foulger, διευθυντς της κθεσης με ττλο «Η επιστμη των εξωγινων».

"Η πλειοντητ τους μως εξακολουθε να πιστεει στην παρξη εξωγινης ζως. Το πρβλημα εναι τι εναι πολ μακρι που δεν μπορομε να την εντοπσουμε. Το γεγονς αυτ μως δεν πρπει να μας εμποδζει να κνουμε υποθσεις και να αναρωτιμαστε σε τι εδους κσμους μπορε να ζουν οι εξωγινοι πς μοιζουν αυτο. υτ χουμε καταφρει εμες για την κθεση του Μουσεου Επιστημν".

Η κθεση στοχεει να δεξει τι αυτ τα ντα απ λλους κσμους μπορε να εναι απστευτα διαφορετικ απ οτιδποτε χει ως τρα αποτυπωθε στα φιλμ επιστημονικς φαντασας. Σε αυτ επικρατε η τση να παρουσιζονται τα τρατα και οι εξωγινοι πολ ανθρωπμορφοι, πως εμφανστηκε στο ργο «Ε.Τ.» μχρι το τρας στην ταινα «Allien». Για να ξεπερσουν αυτ το πρβλημα οι επιστμονες συμπεριλαμβανομνου και του παλαιοντολγου του πανεπιστημου του Cambridge Simon Conway-Morris, επλεξαν για την κθεση δο πολ διαφορετικ εξωγινα και αλλκοσμα τοπα – το να ονομζεται Aurelia και το λλο Blue Moon- τα οποα παρχουν κατοικα στις μορφς ζως που υπρχουν εκε. υτ εναι και τα σημεα που εστιζει η κθεση, η οποα θα ξεκινσει να λειτουργε απ τις 16 Οκτωβρου και θα συμπσει με τη σειρ Alien Worlds στο Κανλι 4.

Η τοποθεσα Aurelia εναι ο πλαντης ενς ερυθρο ννου, να αστρι πολ πιο ψυχρ απ τον λι μας. Μνο οι πλαντες κοντ σε να ττοιο αστρι θα μποροσαν να χουν ικανοποιητικ ζεστασι για να υποστηρξουν την παρξη της ζως. λλ οι νμοι της φυσικς υπαγορεουν τι νας κσμος (πλαντης) σε μια ττοια στεν τροχι θα ταν ανκανος να περιστρφεται. Θα κλειδωνταν στην τροχι του, τσι στε η μα του πλευρ να εναι διαρκς στραμμνη προς τον λιο, και η λλη προς τα ψυχρ βθη του διαστματος. Η Aurelia λοιπν δεν θα εχε εποχς αλλ οτε μρες και νχτες.

Το μεγαλτερο αρπακτικ σ’ αυτν τον κσμο θα ταν να εδος αδηφγου χορου (gulphog), υποθτουν οι επιστμονες. Θα εχε ψος πντε μτρα, με δο παντοδναμα πδια, μακριος και χοντρος λαιμος, μικρ κεφλι, εν το gulphog θα μπορε να τρχει με ταχτητα μχρι και 70 χιλιμετρα την ρα. Μπορε να κυνηγ mudpods, κποια εξποδα πλσματα τα οποα τρχουν στην επιφνεια του πλαντη και ζουν σε υπγεια λαγομια.

λλοι κτοικοι αυτο του κσμου θα ταν τα stinger fans, που μοιζουν με φυτ και τα οποα χουν λικες στην κορυφ τους, αλλ στην πραγματικτητα εναι ζα με σρκα και αμα εν χρησιμοποιον γλιστερ πλοκμια για να κινονται, στε να μπορον να παγιδεουν ανεπασθητες ακτνες φωτς που καταφρνουν να φτσουν μχρι την επιφνεια της Aurelia.

Στη συνχεια υπρχει το Blue-Moon. Κινεται σε τροχι γρω απ ναν πλαντη στο μγεθος του Δα, ο οποος κινεται σε τροχι γρω απ να ζεγος στρων σε ναν απομονωμνο βραχονα του Γαλαξα μας. υτ το φεγγρι χει πολ πυκν ατμσφαιρα που αποτελεται απ οξυγνο και διοξεδιο του νθρακα. Ο αρας εκε χει τση νταση, που ακμη και ζα τεραστου μεγθους χουν την ικαντητα να πετον.

υτ τα ντα περιλαμβνουν τα skywhales, ουρνιες φλαινες που γλιστρον μσα σε μια χυλδη ατμσφαιρα με φτερ μκους δκα μτρων και ταξιδεουν μσα στα πανσχυρα θερμικ ρεματα του φεγγαριο. Οι μοναδικο φυσικο τους εχθρο εναι οι caped stalkers, αετμορφα σαρκοφγα, τα οποα μπορον να κομματισουν τις σρκες των ανυποψαστν skywhales, εν τα οικοσυστματα εκε περιλαμβνουν πυκν βλστηση απ πελρια δντρα, που φτνουν τα τρα χιλιμετρα στο ψος στα οποα κατοικον μια φανταστικ ποικιλα πλασμτων.

υτο οι παρξενοι κσμοι και πλσματα θα επιδειχθον σε γιγαντοοθνες στο Μουσεο Επιστημν και οι επισκπτες μπορον να ελγξουν τις ενργειες των gulphogs και skywhales σε οθνες.

Οι επιστμονες τονζουν τι, αν και ττοια πλσματα μπορον να φανονται παρξενα, απλς ανταποκρνονται στους νμους της φυσικς επιλογς οι οποοι επτρεψαν τη ζω και στον δικ μας πλαντη. πως επισημανει ο Conway-Morris: "Τα στοιχεα που χουμε απ τη διαδικασα της εξλιξης υποδεικνουν πς παρ το γεγονς τι οι εξωγινες περιοχς οι οποες φανεται να υποστηρζουν την παρξη ζως μας φανονται ξνες, κατ βθος χουν πολλς ομοιτητες με αυτς της Γης".

Κποιοι ερευνητς εξακολουθον να πιστεουν τι ττοιοι κσμοι εναι απθανο να υπρχουν, και τι σως να εμαστε ολομναχοι στο σμπαν. Η ανπτυξη σνθετων μορφν ζως μπορε απλ να εναι πολ σπνια για να οδηγσει σε ττοια παρξενα και αλλκοσμα θηριοτροφεα. Σε τελευταα ανλυση η «ρευνα για την παρξη νομονος ζως στο διστημα» (SETI) δεν εχε μχρι στιγμς αποτελσματα.

Υπρχει και η εναλλακτικ ποψη τι η παρξη πολπλοκν μορφν ζως στο σμπαν εναι συνηθισμνη δεν χει μως μακροβιτητα, υπογραμμζει ο ειδικς σε θματα εξλιξης Stephen Jay Gould. "σως κθε κοινωνα που μπορε να αναπτξει μια τεχνολογα που να επιτρπει τα διαπλανητικ ταξδια, να πρπει να περσει πρτα απ μια περοδο ενδεχμενης καταστροφς που η τεχνολογικ αντληψη υπερβανει τις ηθικς και κοινωνικς αναστολς. σως καμα κοινωνα ελχιστες θα μποροσαν να βγονε θικτες απ να ττοιο κρσιμο συμβν".

Ο Foulger μως παραμνει αισιδοξος παρλα αυτ. "Πιστεω τι οι σνθετες μορφς ζως θα πρπει να εναι αρκετ συνηθισμνες στο γαλαξα μας, αν και θα μας πρει λγο καιρ ακμη για να τις ανακαλψουμε".

Πηγ:
Physics4U
ΧΤΖΗΙΩΝΝΟΥ ΒΣΙΛΗΣ

"
 
· 
·  7lykkall


:
Gabriel Garcia Marquez.

Article Rating
Average Score: 5
: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 

Associated Topics

  &

Sorry, Comments are not available for this article.