''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

,

Με την ναρξη του εθνικο διαλγου για τη διαμρφωση του νου συστματος πρσβασης στην Τριτοβθμια Εκπαδευση συμππτει φτος το σνθημα της εκκνησης του μαθητικο μαραθνιου των πανελλαδικν εξετσεων, οι οποες θα διεξαχθον σε τρεισμισι μνες με πολλς διαδικαστικς αλλαγς και μα κορυφαα, που ενισχει στο πακρο τη διαφνεια του θεσμο, λγο πριν απ τη δση του.

πως αποκαλπτει η “πογευματιν”, οι υποψφιοι θα χουν απ φτος πρσβαση στα γραπτ τους καταβλλοντας συμβολικ τμημα -του οποου το ψος δεν χει ακμη καθοριστε αλλ θα προσδιοριστε απ το Γενικ Λογιστριο του Κρτους- στε να μην ευτελζεται η διαδικασα. Σμφωνα με το νομοσχδιο των ΕΠΛ-ΕΠΣ το οποο θα εισαχθε αριο προς συζτηση στην Ολομλεια της Βουλς και, εκτς απροπτου, θα ψηφιστε την προσεχ Πμπτη, οι υποψφιοι που χουν αμφιβολες για τη βαθμολογα τους, θα μπορον να βλπουν, χι μως και να παρνουν τα γραπτ τους. Στο μεταξ απ σμερα και για τρεις εβδομδες, δηλαδ ως και τις 20 Φεβρουαρου, οι υποψφιοι των Γενικν και της δετερης ομδας των Επαγγελματικν Λυκεων οι οποοι θα λβουν μρος στις πανελλαδικς εξετσεις 2009, πρπει να συμπληρσουν και να υποβλουν ηλεκτρονικ στα Λκει τους τις σχετικς αιτσεις-δηλσεις συμμετοχς. Η ηλεκτρονικ υποβολ των αιτσεων εναι μια φετιν καινοτομα. Υπρχουν κι λλες αλλαγς, τις οποες η “πογευματιν” παρουσιζει αναλυτικ. Ειδικτερα:

1.   Για πρτη φορ φτος η επιλογ απ τους μαθητς του δευτρου μαθματος Γενικς Παιδεας στο οποο επιθυμον να διαγωνιστον σε πανελλαδικ εππεδο του μαθματος επιλογς ρχς Οικονομικς Θεωρας θα γνει με την εν λγω ατηση-δλωση του Φεβρουαρου. Μχρι πρσι οι σχετικς δηλσεις υποβλλονταν δκα μρες πριν απ τη λξη των μαθημτων του δευτρου τετραμνου.

2.   Για πρτη φορ φτος υποβλουν ατηση-δλωση κατ το διο χρονικ διστημα οι μαθητς της τελευταας τξης των ΕΠΛ που χουν επιλξει την ομδα Β των μαθημτων και οι οποοι θα συμμετσχουν στις πανελλαδικς εξετσεις για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.

3.   Οι απφοιτοι υποβλουν, κατ το διο χρονικ διστημα, ατηση-δλωση στην οποα σημεινουν επιπλον και την κατεθυνση στης οποας τα μαθματα επιθυμον να διαγωνιστον.


Τσσερις τποι δηλσεων 

Φτος υπρχουν τσσερις διαφορετικο τποι δηλσεων, νας για κθε περπτωση υποψηφου. Τα τσσερα κατ περπτωση ντυπα της ατησης-δλωσης χουν αναρτηθε στην επσημη ιστοσελδα του ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) και βρσκονται στη διθεση κθε ενδιαφερομνου. Ο υποψφιος ετε απ το Διαδκτυο ετε απ το Λκει του μπορε να προμηθεεται την ατηση-δλωση που αναλογε στην περπτωσ του, να συμπληρνει λα τα απαρατητα στοιχεα για τη συμμετοχ του στις πανελλαδικς εξετσεις σμφωνα και με τις οδηγες που αναγρφονται στην ατηση-δλωση και να προσρχεται -απ σμερα- στο Λκει του, που θα την υποβλει ηλεκτρονικ.  

Η ατηση λων των κατηγοριν υποψηφων εναι δεσμευτικ και δεν αλλζει σε καμα περπτωση, εν η προθεσμα (2-10 Φεβρουαρου) εναι αποκλειστικ, δεν δνεται παρταση και μετ την παρλευσ της δεν γνεται δεκτ καμα ατηση-δλωση. Οι υποψφιοι πρπει να γνωρζουν τα ακλουθα:

1.   Σε ,τι αφορ στο δετερο μθημα Γενικς Παιδεας στο οποο οι υποψφιοι επιλγουν να διαγωνιστον πανελλαδικ:

- Το δηλνουν υποχρεωτικ με την ατηση που υποβλουν απ σμερα ως και τις 20 Φεβρουαρου. Εφσον το δηλσουν και δεν προσλθουν στην εξταση, ττε θεωρεται τι εξετσθηκαν και πραν γραπτ βαθμ μηδν (Ο). Η επιλογ και δλωση του εν λγω μαθματος εναι καθοριστικ για τα πεδα τα οποα θα μπορσει να επιλξει ο υποψφιος στο μηχανογραφικ δελτο, γι αυτ και πρπει να γνει με μεγλη προσοχ.

2.   Σε ,τι αφορ στο μθημα ρχς Οικονομικς Θεωρας στο οποο οι υποψφιοι (Γενικν Λυκεων και ΕΠΛ – Ομδα Β) επιλγουν να διαγωνισθον πανελλαδικ, επσης το δηλνουν υποχρεωτικ ως και τις 20 Φεβρουαρου. παρατητη προπθεση για να το δηλσουν, εναι να το χουν δη επιλξει ως μθημα επιλογς. Για να μπορσει ο υποψφιος να δηλσει στο μηχανογραφικ δελτο του το 5ο επιστημονικ πεδο (των Οικονομικν Σχολν) πρπει υποχρεωτικ να χει δηλσει τι θα διαγωνισθε στα δο μαθματα αυξημνης βαρτητας του 5ου επιστημονικο πεδου: ρχς Οικονομικς Θεωρας και Μαθηματικ και Στοιχεα Στατιστικς.

3.   Η υποβολ της ατησης-δλωσης εναι καθοριστικ και δεσμευτικ για λους τους υποψηφους Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων οι οποοι θα συμμετσχουν στις πανελλαδικς εξετσεις. Μετ την υποβολ της, δεν τροποποιεται οτε διορθνεται.

4.   σον αφορ στις Στρατιωτικς και στυνομικς Σχολς, τις Σχολς των καδημιν Εμπορικο Ναυτικο και τα ΤΕΦ, επισημανεται τι τα σχετικ στοιχεα της ατησης-δλωσης εναι απλς ενδεικτικ της επιθυμας του υποψηφου για την εισαγωγ στα παραπνω τμματα και σχολς. Για να μπορσει, μως, τελικ ο υποψφιος να συμμετσχει στις διαδικασες επιλογς για εισαγωγ πρπει να υποβλει ατηση απευθεας στο Στρατ την στυνομα (για τις Στρατιωτικς και στυνομικς Σχολς, αντστοιχα), στο Εμπορικ Ναυτικ (για τις Σχολς της καδημας Εμπορικο Ναυτικο), καθς και στις Επιτροπς Υγειονομικς Εξτασης και Πρακτικς Δοκιμασας (για τα ΤΕΦ), στο χρονικ διστημα που θα ορζεται. 


λλαγς στο 10% 

Μηχανογραφικ δελτο για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με το ποσοστ θσεων 10% (χωρς εξετσεις) μπορον να καταθσουν για το ακαδημακ τος 2009-10 σοι απκτησαν βεβαωση πρσβασης απ το σχολικ τος 1999-00 μχρι το σχολικ τος 2007-08. σοι απκτησαν θα αποκτσουν βεβαωση πρσβασης απ το σχολικ τος 2007-08 και εφεξς, μπορον να κνουν χρση αυτς της δυναττητας μνο κατ τα δο ακαδημακ τη απ εκενο που πεται της αποφοτησς τους απ το Γενικ Λκειο απ αυτ που εξετσθηκαν στα μαθματα της Γ τξης του Λυκεου σε εθνικ εππεδο την τελευταα φορ. τσι, οι απφοιτοι του 2008 μπορον εν επιθυμον να ενταχθον στην κατηγορα του 10% τα τη 2009 και 2010, οι απφοιτοι του 2009, τα τη 2010 και 2011 κ.ο.κ.


90.000 θσεις εισακτων

σε Πανεπιστμια και ΤΕΙ  

Στον αριθμ ρεκρ των 90.000 εκτιμται τι φθσει ο αριθμς εισακτων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση κατ το ακαδημακ τος 2009-10 και θα αποτελσει το υψηλτερο σκορ στην ιστορα των πανελλαδικν εξετσεων. Η τακτικ ενσχυσης των περιφερειακν Πανεπιστημων και ΤΕΙ που ακολουθεται σταθερ τα τελευταα χρνια, πως λα δεχνουν θα συνεχισθε, συμβλλοντας στην οικοδμηση ενς δημσιου “τεχους” στην εκπαδευση. Πρσι εχαν διατεθε 86.736 θσεις, ναντι 82.394 πρπερσι. Φτος ο αριθμς των θσεων εισαγωγς θα σπσει, σμφωνα με πληροφορες, κθε προηγομενο, εν παρλληλα θα συμπεριληφθον, πως δη ανακοινθηκε, στο μηχανογραφικ δελτο 16 να τμματα, εκ των οποων τρα σε περιφερειακ Πανεπιστμια και 13 σε περιφερειακ ΤΕΙ. Η ανακονωση του αριθμο εισακτων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το νο ακαδημακ τος κατ πγια τακτικ γνεται μσα στο πρτο δεκαπενθμερο του Μαρτου.

  

16 να Τμματα θα λειτουργσουν

απ το ακαδημακ τος 2009-10

σε περιφερειακ Πανεπιστμια και ΤΕΙ 

π τα 24 να τμματα Πανεπιστημων και, κυρως ΤΕΙ, των οποων η δρυση χει δη αποφασιστε, τα 16 θα περιληφθον στο μηχανογραφικ δελτο των υποψηφων των φετινν πανελλαδικν εξετσεων, καθς τα τμματα αυτ θα λειτουργσουν κατ το προσεχς ακαδημακ τος 2009-10.

Η “πογευματιν” δημοσιεει αναλυτικ σμερα τα επιστημονικ πεδα και τις ομδες στις οποες εντσσονται αυτ τα 16 να τμματα, εκ των οποων τρα πανεπιστημιακ και 13 τμματα ΤΕΙ. Στο μηχανογραφικ δελτο οι υποψφιοι θα βρουν, επσης, 14 τμματα -τσσερα Πανεπιστημων και 14 ΤΕΙ- με νες ονομασες, καθς λλαξαν γνωστικ αντικεμενο, προκειμνου να προσαρμοστον στη σγχρονη αγορ και να γνουν πιο ελκυστικ σε νους εισακτους.

Ειδικτερα, φτος ιδρονται τρα πανεπιστημιακ τμματα -δο στο Δημοκρτειο Πανεπιστμιο και να στο Πανεπιστμιο ιγαου- και 13 τμματα ΤΕΙ, εκ των οποων δο στα Γρεβεν και απ να σε Κοζνη, Δρμα, Σρρες, Καρδτσα, Μεσολγγι, Τρκαλα, Καλαμτα, μαλιδα, Ζκυνθο, Λευκδα και γιο Νικλαο Κρτης. π τη μεθεπμενη ακαδημακ χρονι 2010-11 θα λειτουργσουν λλα επτ τμματα ΤΕΙ και απ την ακαδημακ χρονι 2011-12 ακμη να τμμα ΤΕΙ.


ΠΟΓΕΥΜΤΙΝΗ
2/2/2009


 
· 
·  7lykkall


:

Article Rating
Average Score: 0
: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 

Associated Topics


Sorry, Comments are not available for this article.