''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙ ΤΙΣ ΠΟΥΣΙΕΣ

 

1.                Η φοτηση λων των μαθητν των Σχολεων Δ. Ε. χαρακτηρζεται με πρξη του Συλλγου των Διδασκντων την ημρα που λγουν τα μαθματα ως επαρκς ανεπαρκς, με βση το σνολο των απουσιν που σημειθηκαν κατ τη διρκεια του διδακτικο τους, σε συνδυασμ με την ετσια προφορικ επδοση σε λα τα μαθματα.
2.                Επαρκς χαρακτηρζεται η φοτηση στην περπτωση κατ την οποα:
i)   Το σνολο των απουσιν του μαθητ που σημειθηκε κατ το λγον διδακτικ τος δεν υπερβανει τις πενντα (50), ανεξρτητα απ το δικαιολογητικ τους λγο.
ii)   Το σνολο των απουσιν του μαθητ δεν υπερβανει τις εκατν δεκατσσερις (114), απ τις οποες οι πνω απ τις πενντα (50) εναι δικαιολογημνες οφελονται σε ασθνεια. Κατ'  εξαρεση ο Σλλογος των διδασκντων κθε σχολεου με ειδικ πρξη του χαρακτηρζει ως επαρκ τη φοτηση μαθητ που σημεωσε απ εκατν δκα πντε ως εκατν εξντα τσσερις (115 - 164)  απουσες, υπ την προπθεση τι λες οι απουσες πνω απ τις πενντα (50) εναι δικαιολογημνες και οφελονται σε ασθνεια, που βεβαινεται σμφωνα με τα παραπνω, και η επδοσ του κρνεται ιδιατερα ικανοποιητικ. Ως ιδιατερα ικανοποιητικ κρνεται στην προκειμνη περπτωση η επδοση του μαθητ ταν ο γενικς μσος ρος της προφορικς βαθμολογας (ΓΜΟ), πως προκπτει απ το θροισμα των Μ.Ο. των δο τετραμηνιαων βαθμν, διαιρομενο με τον αριθμ των διδασκομνων μαθημτων, εναι τουλχιστον δεκαπντε (15) πλρες και η διαγωγ του κοσμιωττη.
iii)              Συντρχουν οι λγοι που αναφρονται στην παρ. 6 του εδ. Δ του ρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980 (αναφρεται σε πρωταθλητς).
3.                Οι μαθητς, των οποων η φοτηση χαρακτηρζεται επαρκς, προσρχονται κανονικ στις προαγωγικς και απολυτριες εξετσεις του  Ιουνου.
4.                νεπαρκς χαρακτηρζεται η φοτηση μαθητ που σημεωσε πνω απ τις πενντα (50) απουσες και δεν εμππτει σε καμα απ τις περιπτσεις που προαναφρθηκαν.
5.                Οι μαθητς, των οποων η φοτηση χαρακτηρζεται ανεπαρκς, εναι υποχρεωμνοι να επαναλβουν τη φοτηση στην δια τξη.


Τ ΚΘΗΚΟΝΤ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

         Οι επιμελητς ορζονται απ τον υπεθυνο καθηγητ του τμματος, αλφαβητικ και εναι 2 αν εβδομδα.
·        
Προσρχονται 10 λεπτ πριν την ναρξη του ωραρου και ελγχουν  τον αριθμ των θρανων - καθισμτων. ν λεπει κτι, σε συνεργασα με τον Υποδ/ντ, το τοποθετον και τακτοποιον στοιχειωδς την τξη τους.
·        
Στα διαλεμματα παραμνουν μσα στην τξη, αερζουν την αθουσα, δεν επιτρπουν σε καννα την εσοδο και εναι οι υπεθυνοι για κλοπς και καταστροφς.
·        
Ενημερνουν τον υπεθυνο καθηγητ του τμματς τους και στη συνχεια το Δ/ντ για φθορς, σπασμνα τζμια κ.λπ.
·        
Στα διαλεμματα καθαρζουν τον πνακα με βρεγμνο σφουγγρι και φροντζουν να υπρχει στην αθουσα σφουγγρι, κιμωλες, γεωμετρικ ργανα κ.λπ.
·        
Με το τλος του ωραρου τους μετρον θρανα και καθσματα και παραδδουν την αθουσα στον Υποδιευθυντ.

Τ ΚΘΗΚΟΝΤ ΤΩΝ ΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

        Οι απουσιολγοι ορζονται απ τον υπεθυνο καθηγητ του τμματος για λο το χρνο.
·        
Παραλαμβνουν το απουσιολγιο και το βιβλο λης απ το γραφεο του σχολεου.
·        
Φροντζουν στε το απουσιολγιο και το βιβλο λης να βρσκονται σε ριστη κατσταση.
·        
Με την ναρξη του μαθματος βζουν απουσες στους απντες και, αν κνουν κποιο λθος,  απλς το διαγρφουν και ζητον απ τον καθηγητ να υπογρψει στο σημεο της διαγραφς.
·        
Δεν χρησιμοποιον μπλνκο για να σβνουν οποιοδποτε λθος τους πνω στα απουσιολγια.
·        
ν κατ τη διρκεια του μαθματος κποιος μαθητς αποβληθε, τον συνοδεουν στο γραφεο μαζ με το απουσιολγιο για να γραφτε ο αποβληθες στο ποινολγιο.
·        
Οι απουσιολγοι των μαθημτων κατεθυνσης και επιλογν απαραιττως θα γρφουν δπλα στους απντες και το τμμα της γενικς παιδεας.
·        
Με το τλος του ωραρου τοποθετον το απουσιολγιο και το βιβλο λης στη θση τους, αφο κψουν το φλλο της ημρας και το τοποθετσουν στον αντστοιχο φκελο.
 

Σ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΣ

Ο χωρισμς των τμημτων, γενικς παιδεας, κατεθυνσης και επιλογς, γνεται με απλυτη αλφαβητικ σειρ. Οι μαθητς και οι γονες τους οφελουν να μη ζητον την καταστρατγηση αυτο του καννα. 
Το σχολικ περιβλλον χρειζεται τη συμμετοχ λων μας για την ουσιαστικ αναβθμιση του. Γι' αυτ εναι σημαντικ να προστατεουμε το σχολεο, να διατηρομε καθαρς τις αθουσες, τις αυλς του σχολεου και κυρως τις τουαλτες. Στχος μας πρπει να εναι η βελτωση και η ανπλαση των σχολικν αιθουσν και του προαυλου.

Copyright © by 7th GEN LYKEIO KALLITHEAS All Right Reserved.

Published on: 2008-11-23 (3357 )

[ ]