''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μας&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
e-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

I

Ν ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΕΤΟΣ
1.       Με την ναρξη του σχολικο τους και μσα στις δο πρτες εβδομδες, στην τξη γνονται υποχρεωτικ διαγνωστικς δοκιμασες στα μαθματα: ρχαα Ελληνικ Γλσσα και Γραμματεα, Νεοελληνικ Γλσσα, Νεοελληνικ Λογοτεχνα, λγεβρα, Γεωμετρα, Φυσικ, Χημεα και Ξνες Γλσσες. Στις λλες τξεις αυτ εναι προαιρετικ και εξαρτται απ την κρση του καθηγητ. Σκοπς της διαγνωστικς αξιολγησης εναι να βοηθηθον οι καθηγητς στε να προσδιορσουν το γνωστικ εππεδο των μαθητν, να προσαρμσουν τσι τη διδασκαλα τους και να εισηγηθον για την πρσθετη διδακτικ στριξη στο Σλλογο των διδασκντων.

2.       Στη διρκεια της σχολικς χρονις, γνεται υποχρεωτικ μνο να ωριαο διαγνισμα στο πρτο τετρμηνο και προαιρετικ στο δετερο τετρμηνο, σμφωνα με την κρση του διδσκοντος. Για την αξιολγηση των μαθητν κατ τετρμηνο ο διδσκων συνεκτιμ:

·         Τη συμμετοχ στη διδακτικ – μαθησιακ διαδικασα,
·         Την επιμλεια και το ενδιαφρον για το μθημα,
·         Την επδοση στις γραπτς δοκιμασες,
·         Τις εργασες που εκτελονται στο σπτι στο σχολεο,
·         Το φκελο επιδσεων και δραστηριοττων του μαθητ (αν τηρεται ττοιος). 

3.       Το 1ο τετρμηνο διαρκε απ την 11η Σεπτεμβρου μχρι την 21η Ιανουαρου και το 2ο απ την 22η Ιανουαρου μχρι τη 17η Μαου.

4.       Κθε τετρμηνο οργαννεται τουλχιστον μα (1) συνντηση διδασκντων και γονων και κηδεμνων για ενημρωση.

5.       Η διδακτα και εξεταστα λη, για τα μαθματα που εξετζονται σε Εθνικ εππεδο, ανακοιννεται μχρι το τλος Σεπτεμβρου, απ το ΥΠΙΘ.

6. Η Γ Λυκεου εξετζεται σε ξι (6) μαθματα σε εθνικ εππεδο, εν στα υπλοιπα μαθματα οι εξετσεις εναι ενδοσχολικς. Οι βαθμο των ενδοσχολικ εξεταζμενων μαθημτων υπολογζονται μνο στο βαθμ του απολυτηρου και χι στην εισαγωγ στα ΕΙ.


7. Tα μαθματα των τξεων του Γενικο Λυκεου:

Μαθματα Γενικς Παιδεας – Κοινο Προγρμματος

ρες

Ελληνικ Γλσσα (*1)

ρχαα Ελληνικ Γλσσα και Γραμματεα

5

Να Ελληνικ Γλσσα

2

Να Ελληνικ Λογοτεχνα

2

Θρησκευτικ

2

Ιστορα

2

 

Μαθηματικ (*2)

 

λγεβρα

3

Γεωμετρα

2

Ξνη Γλσσα (γγλικ Γαλλικ Γερμανικ)

2

Φυσικς Επιστμες (*3)

Φυσικ

2

Χημεα

2

Βιολογα

2

Φυσικ γωγ

2

Πολιτικ Παιδεα (Οικονομα, Πολιτικο Θεσμο & ρχς Δικαου και Κοινωνιολογα)

3

Ερευνητικ Εργασα (project)

2

Μαθματα Επιλογς: 1 απ τα 4

(σ.σ. χει τροποποιηθε με την αρ. πρωτ.129534/Γ2/16-09-2013)

ρες

Εφαρμογς Πληροφορικς

2

Διαχεριση Φυσικν Πρων

2

Ελληνικς και Ευρωπακς Πολιτισμς

Καλλιτεχνικ παιδεα

2

2

Γενικ Σνολο Κοινο Προγρμματος

35 ρεςΒ Λυκεου: Προγρμματα Σπουδν


Στη Β τξη του Λυκεου εφαρμζεται, απ τη σχολικ χρονι 2014-2015, το νο πργραμμα Σπουδν του
 Γενικο Ημερσιου Λυκεου. 


o    Το πργραμμα αυτ περιλαμβνει:

§  α) ντεκα (11) μαθματα γενικς παιδεας

§  β) δο (2) ομδες μαθημτων προσανατολισμο

των

νθρωπιστικν Σπουδν

και των

Θετικν Σπουδν

§  απ τις οποες κθε μαθητς πρπει να επιλξει τη μα.

o    Υπρχουν αλλαγς στον τρπο:

§   αξιολγησης,

§   εξτασης,

§   προαγωγς.

o    Πιο συγκεκριμνα:1. Τα μαθματα

Τα μαθματα γενικς παιδεας και προσανατολισμο φανονται στους πνακες I και II, αντστοιχα. 

Πνακας Ι

ΜΘΗΜΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

1. Ελληνικ Γλσσα

 

o    • ρχαα Ελληνικ

o    • Nα Ελληνικ

o    • Λογοτεχνα

o    2 ρες

o    2 ρες

o    2 ρες

2. Μαθηματικ

 

o    • λγεβρα

o    • Γεωμετρα

o    3 ρες

o    2 ρες

3. Φυσικς Επιστμες

 

o    • Φυσικ

o    • Χημεα

o    • Βιολογα

o    2 ρες

o    2 ρες

o    2 ρες

4. Ιστορα

2 ρες

5. Φιλοσοφα

2 ρες

6. Πολιτικ παιδεα

2 ρες

7. Θρησκευτικ

2 ρες

8. Εισαγωγ στην επιστμη των Η/Υ

1 ρες

9. Ερευνητικ Εργασα

1 ρες

10. Ξνη Γλσσα

2 ρες

11. Φυσικ αγωγ

1 ρα

• Τα μαθματα γενικς παιδεας εναι κοιν για λους του μαθητς της Βτξης.


Πνακας ΙI

 

ΜΘΗΜΤ ΠΡΟΣΝΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

1. ρχαα Ελληνικ

3 ρες

 

2. Βασικς αρχς κοινωνικν επιστημν

2 ρες

 

(Κοινωνιολογα – Οικονομικ επιστμη – Πολιτικ επιστμη)

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

1. Μαθηματικ

2 ρες

 

2. Φυσικ

3 ρες

 

       

• πως αναφρθηκε παραπνω, κθε μαθητς της Β’ τξης επιλγει μα απ τις δο ομδες. 

• Τον πρτο κκλο των νθρωπιστικν Σπουδν υποχρεωτικ επιλγουν οι μαθητς εκενοι που επιθυμον να ακολουθσουν σπουδς:

o    α) Νομικς

o    β) Φιλολογικς – Φιλοσοφικς, ρχαιολογικς

o    γ) Μσων Μαζικς Ενημρωσης

• Τον δετερο κκλο των Θετικν Σπουδν υποχρεωτικ επιλγουν οι μαθητς που επιθυμον σπουδς:

o    α) Ιατρικς

o    β) Θετικς – Τεχνολογικς

o    γ) Πληροφορικς

o    δ) Οικονομικς

o    ε) Παιδαγωγικς

2. ξιολγηση – Εξταση – Προαγωγ

Η αξιολγηση, η εξταση και η προαγωγ απ τη Β’ στη Γ’ τξη του Λυκεου γνεται πως και στην ’ Λυκεου.ακολουθον ....  στο (Για τους Γονες ΙΙ)

Copyright © by 7th GEN LYKEIO KALLITHEAS All Right Reserved.

Published on: 2008-11-23 (2692 )

[ ]