''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 


γαπητο γονες,
τα παιδι σας, που εναι και μαθητς μας, βρσκονται σε μα δσκολη φση, που χει να κνει τσο με τα προβλματα της εφηβεας, σο και με την εππονη προσπθεια κατκτησης της γνσης.
Το σχολεο, ως θεσμς, χει βασικ του σκοπ να τα εισαγγει στον κσμο της γνσης και να τα βοηθσει να κοινωνικοποιηθον. Παρ τις δυσκολες, εμες προσπαθομε με λες μας τις δυνμεις να ανταποκριθομε στην αποστολ μας.
 
Εναι, μως,
απαρατητη η βοθει σας.
 
Γι’ αυτ,
·       Μιλστε μαζ τους και αφστε τα να σας πουν ελεθερα τις σκψεις τους, τους φβους, τα νειρ τους, να σας μιλσουν για τις δυσκολες που συναντον.
·       Προσπαθστε να αποκτσετε την εμπιστοσνη τους εμπρκτως. Ττε θα σας μιλσουν με ειλικρνεια.
·       Εναι βασικ τους ανγκη να νιθουν ασφλεια. Επιβραβεστε τα για τις προσπθειες που καταβλλουν, επαινστε τα για τις επιτυχες τους και συγκρατηθετε ταν δεν τα καταφρνουν και τσο καλ. Πετε τους τι εναι σημαντικ να προσπαθον.
·       Εξασφαλστε τους οικογενειακ θαλπωρ και ρεμο χρο για μελτη.
·       Δεξτε τους εμπιστοσνη, αν σας χουν πεσει για τη συμπεριφορ τους.
·       Συμπαρασταθετε τους ταν αντιμετωπζουν δυσκολες, που αφορον στην επδοσ τους στο σχολεο. Για να τα βοηθσετε πρπει πρτα να κατανοσετε τα προβλματ τους.
·       Ενημερστε τα για τους κινδνους που παραμονεουν, πετε τους για τις βλαβερς συνπειες του καπνσματος, για το δρμο χωρς επιστροφ που μπορε να οδηγσει η χρση ουσιν, που στις μρες μας εναι πολ διαδεδομνη
·       φστε τα να ζουν σε μα ατμσφαιρα ελεγχμενης ελευθερας.
·       Ενδιαφερθετε για τις παρες τους και για τις ασχολες τους κατ τις ελεθερες ρες τους.
 
Ενημερστε μας για τις ιδιαιτερτητς τους, τα ενδιαφροντ τους και τα πιθαν προβλματα που αντιμετωπζουν. Στις περισστερες περιπτσεις μπορομε να βοηθσουμε εσς και τα δια τα παιδι. Oι καθηγητς του σχολεου μας θα δχονται τους γονες και κηδεμνες, σμφωνα με το πργραμμα που θα σας δοθε.
 
ς χουμε στο νου μας τι τελικ ζητομενο εναι τα παιδι μας να βρουν το δρμο τους στη ζω και να ζσουν ευτυχισμνα, ετε μσα απ πανεπιστημιακς σπουδς, ετε χωρς αυτς. Να βρουν το δρμο τους, το δρμο των αξιν και της αξιοπρπειας.
Σ ΠΡΟΣΠΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙ ΕΝ ΠΙΟ ΚΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι προσπθεις μας για να καλτερο σχολεο πρπει να εναι συνεχες και ομαδικς. Για τις προσπθειες των καθηγητν εμαστε σγουροι, αφο υπρχει η διθεση και το μερκι απ λους.
Θλουμε να ανταποκριθον και λοι οι μαθητς μας στο κλεσμ μας αυτ για το καλ του σχολεου μας.
Με αυτ το στχο, σας υπενθυμζουμε μερικς απ τις υποχρεσεις των μαθητν στο σχολικ χρο, που πηγζουν απ τη μαθητικ ιδιτητα και τις ανγκες της συλλογικτητας της σχολικς ζως.
Οι μαθητς μας:
§        
ν’ αποφεγουν να φρνουν στο χρο του σχολεου τους φλους τους και να συναναστρφονται αυτος.
§         δεν πρπει να φρνουν μαζ τους πολτιμα αντικεμενα και, αν φρνουν, θα εναι υπεθυνοι γι' αυτ.
§          να μη φρνουν μαζ τους κινητ τηλφωνα και λλες ψηφιακς συσκευς. Σμφωνα με σχετικ εγκκλιο του ΥΠΙΘ δεν επιτρπεται η χρση κινητν τηλεφνων προκειμνου να μην παρακωλεται η ομαλ διεξαγωγ των μαθημτων. Σε περιπτσεις κτακτης ανγκης η Δ/νση του σχολεου επικοινωνε με το σπτι του μαθητ.
§         οφελουν να προσρχονται εγκαρως στο σχολεο. σοι καθυστερον και προσρχονται μετ τις 8.15 και μετ την πρωιν συγκντρωση δεν θα γνονται δεκτο στο μθημα της πρτης ρας.
§         αν αποβλλονται απ κποιο μθημα, πρπει να προσρχονται στο γραφεο του Δ/ντ με τον απουσιολγο, για να γρφονται στο ποινολγιο.
§         απαγορεεται να καπνζουν στο χρο του σχολεου.
§         ν αποφεγουν να διαπληκτζονται στο χρο του σχολεου και να μεταφρουν τις ποιες εντσεις τους με λλους  σ' αυτ.
§         να συμπεριφρονται κσμια προς τους καθηγητς τους, πως ταιριζει στη μαθητικ τους ιδιτητα.
§         να χουν ευπρεπ ενδυμασα και εμφνιση.
§         πρπει να προστατεουν την περιουσα του σχολεου, που τελικ εναι και δικ τους. Δεν πρπει να καταστρφουν και οτε να επιτρπουν σε κανναν να καταστρφει θρανα, πνακες, καθσματα.
§          να μην επιτρπουν σε κανναν να γρφει στους τοχους, στους διαδρμους, σε λλους χρους του σχολεου.
§         δεν μπορον να απουσιζουν τις ενδιμεσες ρες χωρς δεια απ το Δ/ντ. ν δεν αισθνονται καλ στην υγεα τους για οποιονδποτε λλο λγο θλουν να πνε σπτι τους, πρπει απαραιττως να περσουν απ το γραφεο του Δ/ντ μαζ με τον απουσιολγο του τμματος και να ειδοποιηθον οι δικο τους.         

Copyright © by 7th GEN LYKEIO KALLITHEAS All Right Reserved.

Published on: 2008-11-21 (2353 )

[ ]